Identita představuje strategii značky v její esenciální podobě. Je součtem vlastností značky a forem komunikace, které značku sjednocují a zároveň odlišují. Jasné poselství, přísliby a přínosy, pozitivní asociace, image s nápadem jsou základem nejen pro vnímání firmy, projektu nebo výrobku veřejností, ale i pro ostatní komunikační aktivity.