Přímý osobní kontakt je nejefektivnější formou komunikace. Jako jediný dává možnost působit přímo na všechny smysly – zrak, sluch, hmat, chuť a čich a pomocí těchto emotivních vjemů může ovlivňovat racionalitu rozhodování cílové skupiny.