Read More

Kdy je lepší vydávat interní časopis a kdy noviny?

Oba dva typy periodik mají své přednosti, které předurčují jejich obsah i použití. Rozhodnutí o tom, jaký druh periodika vydávat, je nutné provádět v kontextu celé vydavatelské strategie, která zahrnuje řadu dalších otázek.


Obecně jsou tištěná periodika pro interní médium vhodnější než média elektronická. Mají řadu výhod. Musí se vzít do ruky. Tím se zaměstnanci vedou k tomu, aby je četli. Zároveň stále přetrvává jejich důvěryhodnost, je to „černé na bílém“. Čtenáři se mohou se snadno vrátit při různých situacích k různému obsahu. Mohou si ho vzít domů a dát ho přečíst někomu z rodiny nebo přátel. Jsou konzervativní a zklidňují informační zahlcenost. V neposlední řadě se také hůře likvidují. Co kdyby vás někdo viděl 🙂

V současné elektronické době ale mají také své nevýhody. Hůře vytvářejí interaktivitu se čtenářem, nemohou pobavit multimédii, mají delší periodu aktualizace obsahu. A potom jsou zde opakované náklady na tisk a někdy také i na distribuci.

Dvě průmyslové společnosti, dva přístupy.

Magazín zaměstnanců ČKD GROUP

Magazín je vnímaný jako médium s větší hodnotou. Je to dáno časopiseckým grafickým zpracováním, které je čistší. Obálka časopisu plní u magazínu odlišnou funkci na rozdíl od titulní strany novin. Má upoutat pozornost na klíčová témata. „Vem si mě do ruky a čti“. Magazín buduje brand zaměstnavatele. Je určený především pro střední management a částečně i pro obchodní partnery a zájemce o zaměstnání. Ve srovnání s novinami má vždy menší rozměry a je tak výhodný pro ucelené novinářské formáty, které mohou být na jednu a více stran. Rozhovory, reportáže nebo tematické články. Je vhodný pro přímou adresnou distribuci i nepřímou distribuci ve vybraných místech společnosti. Mezi jeho nevýhody potom patří menší schopnost pojmout periferně celý obsah vydání, ke kterému pouhé prolistování nestačí. Témata si čtenáři vybírají podle titulní stránky, pevných rubrik a podle tématu, které je zaujme při listování.

[issuu autoFlip=true width=550 height=371 embedBackground=%23ffffff shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false documentId=111103173047-253d9ba67cdb4886bdea7b40a549d049 name=ckdmagazin_01-2011_3 username=menhart unit=px v=2]

Noviny zaměstnanců UNIPETROL

Noviny jsou oproti magazínu určené pro větší množství aktuálnějších kratších novinářských útvarů. Novinek, noticek, komentářů. Tomu v případě UNIPETROLU odpovídá i měsíční periodicita. Oproti magazínu dávají noviny na první pohled rychlý přehled o všech událostech pomocí skenování. Témata si čtenář vybírá rychleji. Noviny jsou určeny rovnoměrně mezi všechny cílové skupiny. Tedy nejen pro střední management, ale přizpůsobují se i zvyklostem dělnických profesí. Monotématické informace jsou vždy součástí celkové kompozice stránek, mají omezený rozsah, takže tolik nevyniknou, a ostatní informace od nich odvádějí pozornost. Distribuce novin je většinou nepřímá – buď na vybraných místech nebo osobním rozsevem.

[issuu autoFlip=true width=550 height=389 embedBackground=%23ffffff shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false documentId=111103170119-b8ed3772edce4b25b7703dcb674dadd6 name=uni_nov10-06_2 username=menhart tag=news unit=px v=2]

Samozřejmě lze udělat noviny i tak, že budují brand, nebo naopak dát časopisu formu novin, jako je tomu například u Respektu.
Základem pro jakákoliv periodika, tedy i interní, je ale vždy kvalitní obsah. Pouze kvůli němu budou totiž zaměstnanci očekávat každé další číslo.

Tvorba vydavatelské strategie však vyžaduje více kroků. Máme více jak 21 let zkušeností, vydali jsme řadu periodik pro desítky klientů. Poskytujeme plný vydavatelský servis a při definici záměru Vám rádi kvalifikovaně poradíme. Podívejte se na vybrané ukázky našich dalších prací.

Kontaktní informace a odpovědní formuláře je na konci stránky. Kontaktovat nás můžete také zde.