Firemní periodika předávají informace cílové skupině nenásilnou formou. Pokud jsou přehledná a vyvážená, s tématy různých žánrů, působí věrohodně a po mnohem delší dobu, než ostatní nástroje komunikace. Čtenář informace snadněji přijímá a věnuje jim i větší pozornost. Podívejte se také na magaziny.menhart.com.