Smyslem komunikační kampaně je motivovat správnou cílovou skupinu ke konkrétnímu požadovanému jednání. Totálně se na ni zaměřujeme všemi vhodnými nástroji komunikace, které nesou silné a snadno zapamatovatelné sdělení – jasný a velký příběh, který vzbudí pozornost a inspiraci pro akci.